اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 43
تعداد پذیرش 25
تعداد عدم پذیرش 9

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مشاهده مقاله 1859
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1898
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 10 روز
درصد پذیرش 58 %