فصلنامه «آینده پژوهی شهری» با رویکرد گسترش و ایجاد بستری برای ارتباطات علمی بین پژوهشگران و تبادل افکار و اندیشه، بحث و ارائه آراء و نظرات اساتید و محققان برجسته داخلی و خارجی پیرامون مباحث «آینده نگاری شهری و برنامه ریزی شهرهای آینده» مطابق مجوز انتشار طی نامه شماره 46385 / ص/ 99  مورخ 24 / 09 / 1399  به صورت فصلنامه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان منتشر می شود.

فصلنامه آینده پژوهی شهری مبتنی بر داوری محض بوده و دارای دسترسی آزاد توسط عموم است. این فصلنامه همچنین از ضوابط و مقررات کمیته اخلاقیات انتشارات Committee on Publication Ethics   یا  COPE   پیروی می کند.


مهم ترین محورهای موضوعی این مجله عبارتند از:

  • آینده پژوهی شهری

  •  ارزیابی طرح‌های جامع، تفضیلی، هادی و تجدید نظر و مجموعه‌های شهری

  •  مطالعه و ارزیابی طرح‌های بهسازی و نوسازی                             

  • ارزیابی طرح‌های توسعه و عمران و جامع شهرستان                       

  • ارزیابی مطالعات کاربری اراضی شهری و طبقه‌بندی شهری                       

  • مطالعات جمعیتی سکونتگاه های انسانی                                              

  • مطالعات مدیریت شهری (فضاهای سبز و پارک ها، منابع درآمدی شهرها و ...) 

  • مطالعات مسائل فرهنگی شهرهای حال و آینده                    

 ***************************************************************************

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید

****************************************************************************

بر اساس بخشنامه شماره 62815 /10 مورخ 1398/10/04 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تمامی مقالات ارسالی به این نشریه، مشمول پرداخت بخشی از هزینه های داوری و در صورت پذیرش، مشمول هزینۀ انتشار مقاله می شوند. این هزینه بایستی به شماره حساب 0116103917008 بانک صادرات، شعبه برق و یا شماره حساب 40190000000116103917008 IR واریز گردد.

 هزینۀ داوری و انتشار مقاله مربوط است به تأمین بخشی از هزینه های فرآیند داوری، انتشار مقاله که بخشی از آن یعنی مبلغ 150000 هزار تومان آن لازم است توسط نویسندۀ (با تایید مدیریت نشریه و اعلام از طریق سایت به نویسنده) پرداخت شود. همچنین مقالات پس از تأیید داور/داوران و سردبیر بعد از پذیرش لازم است مبلغ 350000 هزار تومان توسط نویسنده پرداخت گردد. لذا از واریز این وجه قبل از اطلاع رسانی و ارجاع مقاله برای واریز هزینۀ انتشار مقاله، خودداری فرمایید. از واریز وجه به صور مختلف دیگر نیز خودداری نمایید.

 (نویسنده باید تصویر فیش واریزی را پس از اعلام از طریق سایت در سامانه نشریه بارگزاری نماید)

****************************************************************************

این مجله در سایت زیر نمایه می باشد:

مرجع دانش (ناشر تخصصی کنفرانس های ایران) (CIVILICA )

بانک اطلاعات نشریات کشور Magiran

****************************************************************************

پروانه انتشار نشریه

 

 

 

 

صاحب امتیاز:
دانشگاه آراد اسلامی واحد زاهدان

مدیر مسئول:
  دکتر معصومه حافظ رضازاده

سردبیر:
  دکترمیرنجف موسوی

مدیر داخلی:
  دکتر سید غلامرضا میری

مدیر اجرایی:
  دکتر علی باقری کشکولی


دوره انتشار: فصلنامه

شاپا الکترونیکی: 2783-4344

نشریات مرتبط